sâmbătă, 24 februarie 2018

GANDUL ZILEI, 24 februarie 2018


PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂSâmbătă, 24 februarie 2018

Your heart is like a vessel. Fill it with qualities of Truth, Love and Sacrifice.

You derive exaltation while worshipping a carved stone idol in the temple. How much more exalted should you be while worshipping the self-same God residing in the temple-hearts of the men and women amongst you! And not merely in the human frames; God lives in every bird, beast, tree, pebble and speck of dust! Remember, the grace of God cannot be won by merely repeating His glories! Recite the name of your chosen Lord, with its halo of meaning clear in your mind and soaked into your acts and feelings. The Americans who sang bhajans today paid attention to the tune and its beat; they also learnt the meaning of each song and sang it from their heart, respecting its spirit with bha-va (feelings), ra-ga (tune) and tha-la (rhythm) - Bha-ra-tha - that entitles them to be called Bharatiyas! The culture of ‘Bharat’ is built on rati (attachment) to Bhagawan; so, any person, independent of their race, who is attached to the Lord is a Bharatiya! (Divine Discourse, Jul 19, 1970)

 

Inima voastră este ca un vas. Umpleți-l cu calitățile Adevărului, Iubirii și Sacrificiului.

Vă extaziați venerând un idol cioplit în piatră, în templu. Cu cât ar trebui să fie mai intensă starea voastră când Îl venerați pe Dumnezeu, același în templul inimii tuturor bărbaților și femeilor din jurul vostru! Și nu doar în cadrul uman, căci Dumnezeu este viu în fiecare pasăre, făptură, piatră și fir de praf! Amintiți-vă că Grația Divină nu poate fi câștigată prin simpla evocare a Slavei Sale! Repetați numele divin pe care l-ați ales, cu aura semnificației sale clară în mintea voastră și impregnând actele și simțirea voastră. Americanii care cântă „bhajans” astăzi au fost atenți la ton și ritm; ei au învățat, de asemenea, semnificația fiecărui imn și l-au cântat din inimă, respectându-i spiritul cu simțire (bha-va), în tonalitatea cuvenită (ra-ga) (tune) și ritmul cuvenit (tha-la) – Bha-ra-tha –, ceea ce le permite să se considere „Bharatiyas” (indieni)! Cultura Indiei (Bharat) s-a edificat pe atașarea de Dumnezeu; prin urmare, orice persoană, indiferent de rasă, care este atașată de Domnul este un/o „Bharatiya”! (Discursul Avatarului, 19 iulie 1970)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

Cu mintea limpede și idei clare, astăzi putem inaugura o nouă etapă în activitățile pe care le desfășurăm împreună cu alții. Munca în comun, activitățile colective primesc astăzi un nou imbold și putem progresa, ne apropiem cu încă un pas de scopul propus.

Este important să avem o atitudine justă, dar fără a exagera cu pretențiile, cu exigența, cu critica… adică să nu fim mai catolici decât Papa! Să luăm oamenii, lucrurile, situațiile așa cum sunt, să ne bucurăm de ceea ce suntem și avem și, cu resursele disponibile, să ne continuăm drumul către Dumnezeu, pe Calea cea dreaptă.

Vulnerabilitate: inima, capul şi simţurile. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXSâmbătă, 24 februarie 2018

† Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

(Sâmbăta Sfântului Teodor – Pomenirea morților)

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/intaia-a-doua-aflare-capului-sfântului-proroc-ioan-botezatorul-99404.htmlDin Sfânta Evanghelie cunoaştem că Irod, la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei sale de naştere, a poruncit tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan era întemniţat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soţia fratelui său. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată.

Pentru că se temea că Botezătorul ar putea învia dacă trupul ar fi fost îngropat alături de cap, Irod nu a dat ucenicilor decât trupul sfântului, care a fost îngropat în Sevastia. Capul a fost îngropat de Irodiada în curtea sa, la mare adâncime.

Potrivit tradiţiei, Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui Irod, este cea care a luat capul Sfântului Ioan Botezătorul din curtea Irodiadei şi l-a îngropat la Ierusalim, în muntele Eleonului, într-un vas de lut. Aceasta e socotită cea dintâi aflare a sfântului cap. După un timp, un proprietar bogat şi slăvit a crezut în Hristos şi, lepădând poziţia socială şi toată deşertăciunea acestei lumi, s-a făcut monah, luându-şi numele de Inochentie. Ca monah, el s-a sălăşluit chiar la locul unde se afla îngropat capul Botezătorului Ioan. Dorind să-şi zidească o chilie, el a săpat adânc şi a descoperit un vas de pământ în care se afla un cap, ce prin descoperire dumnezeiască a aflat că este al lui Ioan Botezătorul. El a cinstit cu evlavie acele sfinte moaşte, apoi le-a îngropat la loc acolo unde le-a găsit.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul a stat acolo până în vremea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, când, prin doi monahi, cinstitul cap a ajuns la Emesa, în Siria, la un olar. În anul 453, episcopul Uranie al Emesei, l-a aşezat în biserica din această cetate. Aceasta este socotită a doua aflare a cinstitului cap al Botezătorului.

În timpul luptei împotriva sfintelor icoane, capul Sfântului Ioan a fost îngropat la Comane, de unde a fost adus în Constantinopol, de către Sfântul Ignatie (860), în vremea împăratului Mihail. Aceasta este cea de-a treia şi cea din urmă aflare a cinstitului cap.

În timpul cruciadelor, latinii au luat din Constantinopol, în anul 1204, o parte din capul Sfântului Ioan Botezătorul şi l-au dus în Franţa, aşezându-l într-o biserică din Amiens, unde se află şi astăzi.Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.Prof.  Dr. Alexandra Dogaru
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu