sâmbătă, 24 februarie 2018

DOGARU - GANDUL ZILEI, 25 februarie 2018


PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂ

 


Duminică, 25 februarie 2018

Practice sadhana relentlessly to discipline your mind and to develop your moral and mental strength.

Look on with an equal mind at good fortune and misfortune, happiness and sorrow, loss and gain. These are products of nature like heat and cold, summer and winter. They have their purposes to serve. Similarly the ups and downs of life have lessons to teach us. In fact, without reverses in life, we will not be able to experience Divinity. Without darkness, we cannot value light. Without experiencing difficulties, we will not be able to enjoy benefits. It is the lack of peace of mind which compels us to seek the means to realise enduring peace. The scriptures (Upanishads) have declared that through renunciation alone can immortality be attained. You must learn to practice true renunciation in your daily living so that you may discover the secret of enduring peace and bliss. (Divine Discourse, Apr 06, 1983)
Practicați exercițiile spirituale neîncetat, pentru a disciplina mintea și a căpăta forță morală și mentală!

Primiți cu aceeași stare de spirit norocul și nenorocul, fericirea și nefericirea, câștigul și pierderea! Acestea sunt produse ale naturii precum căldura și frigul, vara și iarna, iar scopul lor este acela de a vă ajuta. În mod similar, urcușurile și coborâșurile vieții vă aduc lecții pe care trebuie să le învățați. De fapt, dacă n-ar fi potrivniciile vieții, noi nu L-am cunoaște pe Dumnezeu. Fără întuneric, nu putem aprecia lumina. Fără a trece prin greutăți, nu putem să ne bucurăm de beneficii. Neodihna minții este aceea care ne obligă să căutăm mijloacele de realizare a păcii trainice. Scripturile (Upanishadele) ne spun că numai prin renunțare se poate atinge nemurirea. Trebuie să învățați a practica adevărata renunțare în viața de zi cu zi, ca să puteți descoperi secretul păcii și fericirii trainice. (Discursul Avatarului, 6 aprilie 1983)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.org

Evaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

La fel ca în zilele de 7 și 16 februarie, astăzi trebuie să lăsăm elementul feminin din noi să se manifeste în tot ce ține de intelect, de creativitate, de conexiunea cu planetamamă (Mama Pământ).

Dacă energia creației nu este manifestată azi sub formă de ideație, creativitate artistică, duioșie maternă, faptă pusă sub semnul compasiunii, mai ales în ajutorul femeilor în vârstă, neputincioase… atunci, această imensă energie, ca o apă grea, poate crea o mare tensiune în asocieri, o mare încordare sufletească.

Vulnerabilitate: stomacul, rinichii, nervii. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXDuminică, 25 februarie 2018

Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului

Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei)

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfântul-tarasie-99420.html
Sfântul Tarasie s-a născut la Constantinopol în jurul anului 730 şi a fost un apărător al sfintelor icoane. După moartea împăratului Leon al IVlea Hazarul, din anul 780, pe tronul imperial ajunge fiul său, Constantin al VI-lea. Pentru că acesta era minor, puterea a fost preluată de împărăteasa Irina. Împărăteasa l-a numit patriarh de Constantinopol pe Tarasie, pe atunci prim-secretar imperial. Tarasie îi va cere împărătesei să convoace un Sinod Ecumenic, pentru a restabili cinstirea sfintelor icoane. Sfântul Tarasie a fost preşedintele Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Niceea din anul 787, cand s-a restabilit cultul icoanelor.

Sfântul Tarasie a fost un mare apărător al credinţei şi moravurilor sănătoase. Când împăratul Constantin a surghiunit-o pe Maria, soţia lui legiuită, luând o femeie care îi era rudă şi trăind cu ea, Sfântul Tarasie nu numai că a refuzat să binecuvânteze această nelegiuire, ci l-a sfătuit, apoi l-a certat şi îndepărtat de la Sfânta Împărtăşanie.

Sfântul Tarasie a trecut la cele veşnice pe 25 februarie 806. A fost înmormântat în mânăstirea ctitorită de el în Bosforul Traciei. La mormântul său s-au săvârşit nenumărate minuni.

Sfântul Tarasie mai este cinstit anual şi împreună cu Părinţii Sinodului VII Ecumenic, în duminica închinată acestora.

Tot astăzi, facem pomenirea Sfântului Alexandru; a Sfântului Mucenic Ipatie; a Sfântului Mucenic Righin, episcopul Scopelor; a Sfântului Antonie; a  Sfântului Teodor cel Nebun pentru Hristos; a Sfântului Mucenic Marcel, episcopul Apameii Ciprului.Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.


Prof. Dr. Alexandra Dogaru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu