luni, 26 februarie 2018

DOGARU - GANDUL ZILEI, 26 februarie 2018


PACE CELOR CE VIN
BUCURIE CELOR CE RĂMÂN
BINECUVÂNTARE CELOR CE PLEACĂ

 


Luni, 26 februarie 2018

Reputation is made in a moment; character is built in a lifetime.

All are God's children and are equally entitled to the love of the Lord. Why then are there differences amongst men and women? Why is there no equality or sameness? This is because of differences in the mental make-up of people. If the mind is impure, one's actions are bound to be impure. When the mind and the consciousness are warped by egoism, the human behaviour is also distorted. When these are turned towards the Divine, good actions follow naturally. Your mind is the cause of good and bad deeds. Hence, whatever you wish to achieve, you should try to accomplish without excitement or agitation. Wisdom or spiritual knowledge (Jnana) is regarded as the primary requisite for every human being. But what is truly primary is one’s conduct - righteous conduct. Your conduct determines your qualities and the qualities, in their turn, determine your behavior! (Divine Discourse, Apr 08, 1983)

 

Reputația se dobândește într-o clipită, caracterul se construiește o viață.

Toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu și au același drept la iubirea divină. Și atunci de ce există aceste diferențe între bărbați și femei? De ce nu există egalitate sau similaritate? Cauza este diferența pe care omul o face în mintea sa. Dacă mintea este impură, acțiunile omului sunt sortite să fie impure. Când mintea și conștiința sunt deformate de egoism, comportamentul uman este distorsionat, de asemenea. Când mintea și conștiința sunt orientate către Dumnezeu, faptele bune vin de la sine. Mintea voastră este cauza faptelor bune și rele. Prin urmare, orice doriți să realizați, ar trebui să încercați să realizați fără patimă sau agitație. Înțelepciunea sau cunoașterea spirituală este considerată premisa fundamentală a ființei umane. Dar ce este primordial cu adevărat în comportamentul omului este dreapta conduită. Conduita voastră determină calitățile voastre, iar calitățile, la rândul lor, vă determină comportamentul! (Discursul Avatarului, 8 aprilie 1983)

Sathya Sai Baba, www.radiosai.orgEvaluarea numerologică a zilei

„Numărul constituie substanţa tuturor lucrurilor” (Pitagora, Metafizica)

La acest nou început de săptămână, vom găsi modalitățile cele mai frumoase și mai armonioase de a discuta în cuplu/asociere/parteneriat aspectele materiale/financiare comune. Vom găsi înțelegere pentru fiecare, vom găsi soluții care să împace „și capra, și varza”.

În aspectele mai puțin luminoase ale zilei, probabil ne vom face gânduri sumbre pornind de la cheltuielile familiei/firmei, iar temerile (nejustificate!) ne vor ține tensionați, nu vom mai avea ochi pentru frumusețea din jur. Unii vor căuta uitarea de griji în băutură (mai ales băuturi spirtoase).

Vulnerabilitate: gâtul şi ficatul. (A.D.)CALENDARUL CREŞTIN ORTODOXLuni, 26 februarie 2018

Sf. Ier. Porfirie, episcopul Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca

http://www.crestinortodox.ro/calendar-ortodox/sfântul-porfirie-99438.html
Sfântul Porfirie s-a născut din părinţi bogaţi, în Tesalonic. La vârsta de 25 de ani a lepădat grija lumească şi s-a retras în pustia Egiptului, unde va fi tuns în monahism. După cinci ani de vieţuire la o mânăstire din Egipt, ajunge la Ierusalim. Aici va fi hirotonit preot de către Pravliu, patriarhul Ierusalimului, şi i se va încredinţa spre pază cinstitul lemn al făcătoarei de viaţă Cruci a lui Hristos. După un timp, Dumnezeu i se descoperă spunândui: Dă-mi Mie visteria – adică lemnul Crucii – pe care am adus-o la tine, pentru că voiesc să te însoțesc cu o mireasă cu adevărat săracă, însă bună de obicei. Iar tu, luând-o pe ea, să o împodobeşti, ca să-şi uite sărăcia cea dintâi”. Era chemarea sa la treapta de episcop în cetatea Gaza, un loc cu multe altare păgâne. Până la Sfântul Porfirie, nimeni nu a putut să cureţe cetatea Gazei de păgânism.

Păgânii din Gaza, auzind că vine Sfântul Porfirie în ţinutul lor, au pus pe cale spini, gunoi, au săpat gropi, au făcut fum necurat cu scopul de a-l întoarce din cale. Tot ce se întâmpla rău în cetate era pus pe seama venirii sale. Însă Sfântul le răspundea numai prin minuni.

Sfântul Porfire va cere ajutor de la împăratul Constantinopolului şi de la Sfântul Ioan Gură de Aur pentru a risipi templele idoleşti. Împărătesei îi va spune: „Osteneşte-te pentru noi stăpână, ca pentru Hristos, iar El pentru osteneala ta îţi va da un fiu, care va împărăţi înaintea ochilor tăi şi mulţi ani va vieţui întru toată buna sporire a împărăţiei”. După naşterea fiului vestit, împărăteasa Eudoxia îi va trimite bani Sfântului Porfirie pentru construcţia unei biserici.

Va distruge cele opt temple idoleşti vestite din Gaza, închinate Soarelui, Venerei, lui Apolon, Proserpinei, Ghecavei, lui Ieron, Fortunei şi lui Marnas, iar în locul unui altar închinat zeilor va construi o biserică. Aşa a făcut Sfântul Porfirie să se umple cetatea Gazei de slava dumnezeiască. A trecut la cele veşnice în anul 420.

    

Familia Sfintei FotiniSfânta Fotini


Tot astăzi, facem pomenirea Sfintei Muceniţe Fotini; a Sfintei Fotida; a Sfintei Anatoli; a Sfintei Foto; a Sfintei Paraschevi; a Sfintei Chiriachi; a Sfântului Mucenic Iosi; a Sfântului Sebastian; a Sfântului Fotin; a Sfântului Mucenic Victor; a Sfântului Mucenic Hristodul; a Sfântului Mucenic Ioan Calfa.Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Prof. Dr. Alexandra Dogaru


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu