vineri, 14 august 2020

ILEANA VLADUSEL - Epigoni - Epigons
Epigoni


~*~

Epigonilor ce peste fila albă mâzgălesc
Și-au asediat cu tocul, sfânt altar aprins de vers,
Bieți imitatori ai celor ce pe scut au apărat
Muza sfântă-a poeziei: câte lupte ați purtat?

Câți din voi urmând pe Apollo, casă, masă ați lăsat
Exilați de o idee, numai pentru c-ați visat?
Apărând cuvântul, schije, câte-n piept v-au sfârtecat
Rămânând în veșnicie, elizeelor soldați?

Calliope cea isteață, Euterpe ce cânta,
Clio cea cu cartea în mână sau Erato-au fost cumva
Muzele ce vă mânară epic gen a înălța
De v-ați erijat pe viață, corifei pe scena sa?

Epigoni-n a căror coruri și eu cânt din lira mea,
Nu-înjosiți dăltuitorii ce-n cuvinte au pus stea
Și nu prigoniți aezii, altfel Teba va cădea!
Glorioaselor cuvinte, nu le ștergeți aura!

Iar când imitând Poeții, pana voastră va reda
Câte un fragment ilustru, nu puneți peceți. Veți da
Persefonei biruri multe din infern vrând a scăpa.
Însă timpul nu vă iartă! Are judecata sa!

12.08.2020

Epigons

Epigons that over the white tab doodle
They besieged themselves with the heel, holy altar lit by the verse,
Poor imitators of those who defended the shield
Holy muse of poetry: how many fights have you fought?

How many of you following Apollo, house, table have you left
Exiled from an idea, just because you dreamed?
Defending the word, shrapnel, how many have broken your chest
Staying forever, Eliza soldiers?

Smart calliope, Euterpe singing,
Clio the one with the book in hand or Erato - were they somehow
The muses that handle you epic like to rise
Why did you erry for life, corpses on its stage?

Epigons in whose choirs I sing from my lira,
Don't demean the people who put the star in words
And don't persecute these, otherwise Thebes will fall!
Glorious words, don't delete their aura!

And when imitating Poets, your feather will restore
An illustrious fragment, do not seal. You will give
Persephone's victory, many of the inferno want to escape.
But time does not forgive you! He has his judgement!


~*~
12.08.2020
ILEANA VLADUSEL


Sursa: PR-FNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu