duminică, 16 august 2020

Pavel TOMA: Portret de scriitor – Vasilica Grigoraș
Pavel TOMA: Portret de scriitor – Vasilica Grigoraș


În perioada 15-16 august 2020, Primăria Municipiului, în colaborare cu instituțiile și oamenii de cultură ai urbei au organizat Zilelor culturale ale Vasluiului. Sincere FELICITĂRI dlui primar, ing. Vasile Pavăl și tuturor colaboratorilor!
La Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” s-au desfășurat mai multe activități. Sâmbătă, 15 august, orele 10.00 a avut loc prezentarea „Portret de scriitor – Vasilica Grigoraș” și „Sărbătoriții lunii august – autori vasluieni, prof. Ioan Baban și dr. Valeriu Lupu.
Deosebit de onorată, mulțumesc d-lui prof. Gelu Voicu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene, d-lui prof. dr. Pavel Toma, bibliotecarei Liliana Moga și tuturor colegilor din bibliotecă implicați în organizarea acestei activități.

 Vasilica Grigoraş  – portret de scriitor


Prof. dr. Pavel TOMA

          Când mi s-a propus să realizez un portret literar d-nei Vasilica Grigoraș, am rămas surprins și puțin descumpănit. Discreția domniei sale nu-mi oferea prea multe surse documentare, deși, cu siguranță, pașii ni s-au intersectat la diferitele manifestări culturale generate de Biblioteca Județeană sau de alte instituții de cultură, fără a fi avut însă un dialog direct. Am avut la dispoziție un bogat material informativ oferit de Biblioteca Județeană – volume aflate în depozitul instituției, dar și un CV literar, care mi-au dezvăluit fațetele unei opere nebănuite. Mă aflam, asemenea unui copil, în fața unui tort desăvârșit, frumos ornat, apetisant, fără a ști de unde să tai prima felie.

Am înțeles că în universul literar vasluian/ regional/ românesc, Vasilica Grigoraş a intrat relativ târziu, cu paşi discreţi, abordând treptat cele mai diverse genuri și specii literare, având un suport cultural bine fundamentat în perioada  activității ca bibliotecar (aprox. 30 de ani), experiențe culturale pe care şi le-a interiorizat şi cărora le-a acordat timpul necesar pentru decantare şi exprimare.

Este membră a numeroase uniuni și asociații: Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), membru asociat al Asociaţiei Canadiane a Scriitorilor Români (A.C.S.R.) și al Asociației Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN), membru al Cercului literar de la Cluj, membru al Uniunii Scriitorilor de Limbă Română (USLR), membru al Asociaţiei pentru Civilizaţia Ortodoxă (ASCIOR), membru fondator al Asociației Județene „Sportul pentru toți” Vaslui.

          Opera integrală acoperă un registru extrem de divers: poezie, proză, biografii, critică, impresii de călătorie, interviuri, în calitate de autor sau de coautor.

Cărţi personale publicate: Fragmente de spiritualitate românească, Bucureşti, Oscar Print, 2001; Eudoxiu Hurmuzachi şi Colecţia Hurmuzachi, Vaslui, 2007; Petre Iosub – Un destin exemplar, Vaslui, Thalia, 2008; ediţia a doua 2011;  Anghel Rugină – Omul şi savantul, Vaslui, Thalia, 2011 (coautor); Aşa vreau eu: povestiri pentru copii, Bucureşti, Oscar Print, 2012; Raze de soare pentru Sara: versuri pentru copii, Bucureşti, Oscar Print, 2012; Reflecţii filosofice: Convorbiri cu prof. dr. Petre Iosub, Vaslui, Thalia, 2015; Odă prieteniei: Jurnal de călătorie în Noua Zeelandă, Bucureşti, Oscar Print, 2015, ediţia a doua 2019; Izvoare nesecate: Însemnări despre oameni şi cărţi, Iaşi, PIM, 2016; Doar cu pana inimi – Only with the pen of the soul: tanka (ediţie bilingvă), Iaşi PIM, 2016; Starea vremii azi: senryu, Iaşi, PIM, 2016; Ninge pe-oglinda lunii: haiku, Iaşi, PIM, 2017;  Ochi în ochi cu luna: tanka şi pentastihuri – Looking the moon in the eye: Tanka and pentastiches, (ediţie bilingvă), Napier (Noua Zeelandă), Scripta manent, 2017; O corabie la timp potrivit: versuri, Iaşi, PIM, 2018; Pui de pasăre măiastră: versuri pentru copii, Iaşi, PIM, 2018; Seninul din inima cărţilor: critică literară, Iaşi, PIM, 2019; Respiro pe tâmpla timpului, Note de călătorii, haibun-uri, Iaşi, PIM, 2019; Stropi de toamnă verde: versuri,  Iaşi, PIM, 2020; Simple adorații: Impresii de călătorii, Haibun-uri, Iaşi, PIM, 2020; Zâmbete în silabe: senryu, Iaşi, PIM, 2020.

Volume colective: Promovarea valorilor culturale româneşti în contextul globalizării, PIM, Iaşi, 2009; In memoriam – Artur Silvestri, Mărturii tulburătoare, Bucureşti, Carpathia Press, 2009; Ben Todică – Ambasador onorific al Românismului: volum aniversar, Roman, Muşatinia, 2012; Vasile Plăvan, un Slavici al Bucovinei, Editura Fundaţiei pentru Cultură și Învățământ „Ioan Slavici”;  Editura Eurostampa, 2013; Chemarea cocorilor, Anul VII, Iaşi, PIM, 2014; Poetical Bridges – Poduri lirice, Napier (New Zealand), Scripta manent Publishing House, 2016; Dansul cocorilor, Anul VIII, Iaşi, PIM, 2016; Pană de cocor, Anul IX, Iaşi, PIM, 2016; Apropieri : Mariana Gurza – pelerinaj prin idee, gând şi suflet, Roman, Editura Muşatinia, 2017; Printre gânduri, printre rânduri, printre oameni..., Târgovişte, Editura Singur, 2017; Gânduri de recunoştinţă, Iaşi, PIM, 2017; Numărând cocorii, Anul X, Iaşi, PIM, 2017; Antologie ASCIOR pentru civilizația creștină: Literatură, 2017, Buzău, Editura Teocora, 2017; Daruri divine – Dhurata hyjnore, Ediţie bilingvă română-albaneză, Bucureşti, Amanda Edit Verlag, 2019; Taina scrisului: 100 de scriitori, Eseuri de motivație literară, 2 vol., (vol 1) București, Editura ANAMAROL, 2019; Prispa cu greieri, Anul XI, PIM, 2019; Călătorie pe tărâmul visării: Antologie de literatură pentru copii și tineret, București, Editura Tritonic, 2019; Concert de greieri, Anul XII, PIM, 2020; Vis cu Nichita: Antologie de texte literare, Festivalul Internațional de poezie „Nichita Stănescu”, Vol. 4, 2020, Editura Rocart,  2020 (Antologiile Apollon) .


Cărţi în pregătire: Polenul cuvântului scris, critică literară; Ploaie de licurici, haiku; Fulgurații de stihuri, gogyohka; Constelația de gânduri, eseuri; Mănunchi / Buchet de confesiuni, interviuri.


Activitate de presă: între 2002-2016 – a făcut parte din colectivul de redacție al revistei „Bibliotecă-Educație-Cultură”, Vaslui, ISSN: 1582-9081; din 2004, redactor la revista „Milesciana”, Vaslui, ISSN: 1841-4133; din 2020 redactor la ziarul „Informația de Strehaia”, Strehaia, jud. Mehedinți, ISBN:2537-3609, ISBN-L: 2537-3609; colaborator la revista „Destine literare”, Montreal, Canada.


A publicat articole, eseuri, poezii, impresii de călătorie, medalioane, interviuri, poezii și povestiri pentru copii,  poeme de sorginte niponă, (haiku, senryu, tanka, gogyohka, haibun) în reviste și ziare pe suport hârtie:

          În ţară: Milesciana Junior (Vaslui), Ecouri literare (Vaslui), Acta moldaviae meridionalis (Vaslui), Fii activ, fii performant (Vaslui), Monitorul (Vaslui), Meridianul (Iaşi, Vaslui, Bacău), Elanul (Găgești, Vaslui), Lohanul, (Huși, Vaslui), Meridianul Cultural Românesc (Vaslui), BAAADUL literar (Bârlad), Academia Bârlădeană (Bârlad), Viața liberă (Galați), Scârţ (Iaşi), Melidonium (Roman), Singur (Târgoviște), Discobolul (Alba Iulia), Izvoare Codrene şi Chiorene (Alba Iulia), Convorbiri literare (Iași), Armonii culturale (Adjud),  Argument (București), Constelaţii diamantine (Craiova), Climate literare (Târgovişte), Plumb (Bacău), Actualiteatea botoșăneană (Botoșani), Banchetul (Petroșani), Argeș (Pitești), Leviathan (București), Arena literară (București), Surâsul Bucovinei (Vama, Suceava), Moldova literară (Iași), Luceafărul (Botoșani), Orizonturile bucuriei (Buzău), Întrezăriri (Buzău), Sintagme literare (Dudeștii noi, jud. Timiș), Rotonda valahă (Râmnicu Vâlcea), Cultura vâlceană cu suplimentul Forum vîlcean (Râmnicu Vâlcea), ROKU (București), Sharpening the green pencil (București), publicațiile ARP…

          În străinătate: Clipa (SUA), Armonia-Saltmin Media (SUA), Gândacul de Colorado (SUA), Radio Metafora (S.U.A.), Mioriţa USA,  Lumină lină (SUA), Observatorul (Canada),  Destine literare (Canada), Agero (Germania),  Revista ProLitera, (Germania), Revista Australiana (Australia),  Revista Iosif Vulcan (Australia), Aşii Români (Agenţie de presă)…

Publicații, grupuri, site-uri, bloguri de cultură, literatură și spiritualitate în format electronic. Administrator, editor blog: https://gradinaculecturi.wordpress.com/

Inclusă în „101 vasluieni pentru 100 de ani: Valori identitare” de Dumitru V.  Marin.

          Cel mai frumos portret de scriitor i-l face Simion Bogdănescu, cu titlul Înseninată de frumos, 25 Decembrie 2019: „Un chip ușor sidefat, cu tăiere caldă de priviri, sugerat strânse și ascunse după rama unor ochelari invizibili aproape, mă prinde într-o suavă reverie de pe coperta unei cărți. Pare o niponă albă fugărită de un vifor încet de floare de cireș. Este Vasilica Grigoraș, preoteasă de bibliotecă precum Pythia de oracol, poetă înseninată de frumos, haijină ce se înalță în contemplație, îngrijându-se de sfințenie ca o netulburată biserică, să înfieze flori în trepte.”Aparițiile anului 2020


Stropi de toamnă verde– poezie. Mărturia autoarei de la începutul cărții poate fi considerată o artă poetică, având greutatea unui crez artistic: „Poezia este emanația unei cerințe interioare, este rezultatul unor lungi meditații, reacții spontane, controverse interioare, interogări intime, analize și observații care s-au cristalizat în eul interior. Revelația dă formă și grai tuturor acestora.”

Volumul acoperă o tematică vastă: natura – Violet autumnal, Lumina dimineții: „ca o spumă incandescentă/ pe coloana sonoră a răsăritului/ lumina dimineții/ molcom filtrată de rămurișul înalt/ al arborilor împliniți”; iubirea de la amintire – Zodia seniorilor îndrăgostiți: „sub cupola anilor/ țiuie liniștea pustiului/ colorată miraculos/ cu crâmpeie de amintiri/ din dragostea feroce/ a tinereții trecătoare”, la tumultul adolescentin din Candoare feciorelnică: „fire reținută și neîncrezătoare/ nu știa cum să reacționeze/ la chemarea iubirii/ ce-o lovise ca un trăsnet”; credința, de la îndemnul curat din Doar un gând: „Să deschidem Domnului/ ușa inimii noastre,/ să-l rugăm cu irișii plini/ de roua începutului/ să ne dea putere/ pentru a coborî Cerul pe pământ”, la ruga fierbinte a psalmistului – Seceta din mine: „nicio nădejde/ nu-mi umezește buzele/ uscate în vremea/ secetei cumplite/ rostuită fără chibzuială/ până nu strig din întreaga mea ființă:/ Doamne, trimite-mi/ ploaia ta de credință/ și ajută-mă/ pe mine păcătoasa!”; împlinirea prin scris – Carte curcubeu, Zbenguiala literelor: „târziu în noapte/ interpretez rolul  principal/ într-un scenariu literar-ludic// scot din joben/ un număr considerabil de litere/ le las să se zbenguie/ precum vrăbiile guralive/ pe paginile pline de omăt”;  aspecte sociale, cu accent pe mesaj, după modelul avangardist: Demon-crație: „Avariție, amăgire, aberație, agonie…// zavistie, zgomot, zdruncin, zbucium…// Toate acestea, de la A la Z/ Scrise cu litere mari, de tipar/ Și cu multe puncte de suspensie/ Reprezintă starea de fapt/ A lumii de azi,/ Implicit a României/ și poartă numele de/ DEMON-CRAȚIE”.


Zâmbete în silabe. Senryu– poezie

În poezie, autoarea vine din sfera liricii de inspiraţie niponă, încununată de numeroase premii şi menţiuni primite de-a lungul anilor pentru forța de sugestie în poezia cu formă fixă: în senryu, gogyohka şi, în special, în tanka şi haikuurile publicate în limba română şi în ediţii bilingve (română-engleză). Spre deosebire de haiku-ul caracterizat prin  tematica serioasă și respectarea unor reguli prozodice stricte, senryu-l este mai liber în formă și poate aborda teme dintre cele mai diverse, așa cum este și cazul acestui volum, în care autoarea alternează umorul și ironia cu satira, sarcasmul, cu note de cinism adeseori îndreptate îndeosebi asupra naturii sociale  a omului.  Într-un volum din 2016- Starea vremii azi, autoarea afirmă că senryu-l este domeniul liric în care se simte cel mai bine, pentru că-i permite să privească cu detașare pitorescul lumii din jur. Acest volum vine să îmbogățească tematica textelor lirice anterioare, creionând subtil o serie de tipologii umane: femeia versatilă, haijinul (scriitorul de poezie cu formă fixă niponă), poetul, edilul, politicianul, soțul, polițistul etc.: „Doamna în criză  -/ sub moțul curcanului/ sare pârleazul” (de vechile obiceiuri nu te poți dezbăra cu una, cu două); „Părăsit de muză -/ poet renunțând la rima/ îmbrățișată” (noroc că mai sunt și alte rime); „Toamna geroasă -/ fata bătrână-ncearcă/ s-ațâțe focul” (merită o șansă, dar depinde de cercurile frecventate).

Dincolo de universul uman, putem observa aplecarea cu maximă delicatețe către microuniversul înconjurător, în care diferitele regnuri trăiesc într-o armonie perfectă: „Voiaj romantic-/ puful de păpădie/ cucerit de vânt” (dragoste la prima… adiere); „rătăcire-/ în traista ciobanului/ papucul-doamnei” (baci mioritic cu veleități de Don Juan). Nu sunt ocolite sărbătorile din calendar: „bilanț de Crăciun-/ socoteala Moșului/ fără cusur” (ce bine e să fii tare… la mate !), macrocosmosul, referirile la muzicieni și piese celebre etc. O notă aparte o fac textele care surprind critic moralitatea lumii politice, politicieni lipsiți de scrupule, interesați de bani și de funcții: „grătar la alegeri-/ edilul trage spuza/ doar la turta lui” (sătulul nu-l crede pec el flămând); „campanie-n toi-/ iarăși se dau în stambă/ marionetele” ( ar trebui tras la răspundere și păpușarul).

Volumul reprezintă o invitație la o lectură distractivă, dar nu și neserioasă prin modul în care radiografiază tarele umane și sociale.

Simple adorații. Impresii de călătorii. Haibun-uri este un jurnal de călătorie cu inserții poetice de factură orientală- haiku și haibun.
Într-o mărturisire de început, scriitoarea definește călătoria ca fiind „un album de imagini pe pelicula ochiului și a minții, iar o carte despre călătorie este scrisă mai întâi în inimă.”

Călătoriile produc revelațiile spiritului, o oportunitate de a redescoperi mereu miracolul din jurul nostru, o provocare, un curaj. Anatole France scria despre călătorii că ele „restabilesc armonia originală care exista odată între om și natură.” De aici, din acest punct, pornește și călătoria spirituală a autoarei.

Adorația poartă semnificații religioase, în primul rând, pentru că o mare parte dintre popasurile de suflet se fac la mănăstirile moldovenești și nu numai. Cartea este și o călătorie spre sine, spre universul copilăriei pierdute, recuperată prin apelul la memoria afectivă. În căutarea timpului pierdut, face mereu apel la câteva repere esențiale: credința, satul românesc, familia/ mama în mod deosebit, oameni de suflet ai spațiului românesc, personalități culturale: Noica, Țuțea, Eliade, Steinhardt, Arsenie Boca. Adorația se îndreaptă în egală măsură către mamă, neam, țară, credință, locuri și oameni care le-au sfințit.

Cartea este o fericită îmbinare de proză reflexivă și poezie. Impresiile de călătorie nu reprezintă un jurnal arid de consemnare a unui inventar, ci mărturii de suflet, un traseu afectiv care nu se sfârșește odată cu revenirea acasă sau cu sfârșitul lecturii acestui volum.

Ineditul acestui volum îl constituie împletirea prozei reflexive cu poezia. „Gustul parfumat al toamnei: Geamurile casei bunicilor luminate de gutui încep a se aburi din ce în ce mai mult. Este limpede că a sosit <apusul toamnei-/ pe fața pământului/ întins giulgiul alb>.” Haiku-urile exprimă frumusețea austeră: „albăstrele-n jur-/ albastru de Voroneț/ mai decolorat”; efemeritatea sau eternitatea lumii: „ploaie de stele-/ licurici rostogol/ aprind pădurea”, melancolia și însingurarea: „munții în ceață-/ roua somnoroasă/ căutând cerul”.

Concluzie – scrierile d-nei Vasilica Grigoraș impresionează prin conținut și covârșesc prin număr. Cărțile reflectă un spirit senin fără a fi naiv însă, extaziat artistic, aflat într-o stare permanentă de adorație față de miracolul pe care îl descoperă la orice pas, pe care cu vocație de scriitor veritabil ni-l oferă filă cu filă, volum cu volum.


https://gradinaculecturi.wordpress.com/2020/08/16/portret-de-scriitor-vasluian-vasilica-grigoras/


-----

COMENTARII:
Mulțumesc Frate Benule, pentru acest portret de scriitor dedicat de Pavel Toma scriitoarei Vasilica Grigoraș. Foarte pertinentă prezentarea, dar și pentru mine binevenită Benule, fiindcă am acum posibilitatea să cunosc mult mai mult personalitatea doamnei Vasilica Grigoraș. I.M.Gepianu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu