luni, 17 august 2020

Ion Lazu: Proiect cultural, 2008: Memorialul scriitorilor români deținuți în închisorile comuniste.
Ion Lazu: Proiect cultural, 2008: Memorialul scriitorilor români deținuți în închisorile comuniste.
NOTĂ: Acest Proiect a fost însușit de Conducerea Uniunii Scriitorilor în ședința din 26 ianuarie 2008; după doi ani de tergiversări, a fost abandonat – sosise Criza!

Lista Memorialul Cărturarilor încarceraţi.

Aceasta listă, propusă în Proiectul Memorialului, reia numele din listele prezentate în numerele 3 si 8 ale revistei Memoria-1990, girată de Banu Rădulescu, scriitor, deţinut politic. I-am adăugat unele nume, reieşite din consultarea literaturii din domeniu. In fapt, nu se pot pune decât două întrebări, la care Memorialul trebuie să răspundă cu maximă onestitate: 1) dacă cei de pe lista au fost/sunt scriitori şi 2) dacă au fost încarceraţi, arestaţi, ucişi de Regim pe motive politice-ideologice. Or, trebuie observat că dicționarele dinainte de 1989 nu menționează niciodată detenția suferită de scriitori, iar faptul ca atare nu a fost corijat/completat decât parțial în dicționarele port-decembriste. Situația se menține în mod surprinzător chiar și în ultimele dicționare Sassu!!!
1) Este prezentată alfabetic, după consultarea dicţionarelor privind scriitorii (în această ordine: dacă l-am găsit în Marian Popa 1979(P), inutil să-l mai caut în Sassu), Site-ul Scriitori români al MLR (C), Calendarul scriitorilor din România literară (R) şi Dictionarul Biobibliografic Sassu (S) – acesta reia integral Zaciu, pe care nu l-am mai consultat. Am apelat şi la Indexul de nume din Istoria lui G. Călinescu, obţinand confirmarea unor scriitori uitaţi pe parcurs (G), menţionând şi pagina. (Notă: Mi-am permis să optez pentru câteva nume care lipsesc din dicţionarele respective, dar consider că nu pot lipsi din demersul nostru (L). Nu cumva unul dintre aspectele patetice ale dramei scriitorilor arestaţi este faptul că Regimul Roşu a reuşit să obtureze accesul acestor urgisiţi spre conştiinţa publică? În fapt, dacă Ion Ioanid, – ca să iau doar un exemplu - lipseşte din dicţionarele amintite, trebuie exclus? Sau C.C. Giurescu... Sau Aurelian Bentoiu?! Cred că dimpotrivă. Memorialul trebuie să le facă dreptate.)
2) De observat că aceste dicţionare, inclusiv cele apărute după Revoluţie, nu oferă date privind detenţia unora dintre scriitori. Pentru acest al doilea aspect, am avut în vedere lucrarea lui Florin Manolescu Enciclopedia exilului literar românesc 1845-1989 (FM) şi lucrările lui Cicerone Ioniţoiu Cartea de aur a rezistenţei... şi Victime ale terorii comuniste (CI) Am apelat la luminile unor cercetători români prestigioşi:  Simona Cioculescu (SC), Dora Mezdrea (DM), Marin Diaconu (MD) şi Cornelia Vasilescu (CV), ale scriitorilor Magda Ursache (MU), Radu Cârneci (RC), Paula Romanescu (PR), Corneliu Leu (CL), Valeriu Râpeanu (VR), Dan Zamfirescu (DZ); de asemenea, Nora Iuga, f. bună cunoscătoare a situaţiei scriitorilor de limbă germană, mi-a confirmat unele nume şi a adăugat alte câteva, de scriitori deportaţi: (NI). Paul Schuster Stein a confirmat 5 scriitori germani (PS); In fine CNSAS, prin dna Ioana Diaconescu ne confirmă cca 90 scriitori încarcerați. Am confruntat cu lista din Dacia Literară nr.4/2007 (D), iar AFDP, în lipsa unei arhive sistematice, mi-a pus la dispoziţie cărţi ale foştilor deţinuţi (AFDP şi TD= Teodor Duţă Amintiri despre cei ce nu mai sunt, 1999). Am primit confirmări şi adăugiri de la redacţia Memoria (Micaela Ghitescu) (Mem) şi de la Nicolea Florescu (NF). Unele informaţii din Rom. Literară(Alex), din Viata Româneasca şi din cărţile de memorii etc., de la expoziţiile tematice Înscrisuri duşmănoase (Doina Jela), Printre rânduri (CNSAS, TNB, dec.’07) şi Memorialul Sighet (la USR), inclusiv site-ul Fundaţiei Sighet şi publicaţiile dlui Romulus Rusan (Rusan). Iată mai jos situaţia în acest moment, 10 aprilie ’08.; pentru o mai simplă prezentare a datelor, am separat prin // informaţiile privind statutul de scriitor de cele privind situaţia de deţinut politic, deportat, ucis...

A.
Adams-Mureșanu Eugenia, AS//n.11 10 1913, poetă, prozatoare; arestată 1950-1952; din nou 1958-1960; vezi Poezii din închisori antol. Zahu Pană, 1982
Anania Valeriu –P // CNSAS; reeducat...  NF
Acterian Arșavir – R // CNSAS, CI (deţinut între 1948-53 şi 1959-64) Jilava, Peninsula, NF
Alexandru Dumitru –P // L,  internare administrativă, 8 luni (cu Aurel Covaci)
Adam Nicolae – C //  MLR
Aichelburg Wolf von -P // FM, NI, PS, SC,CI: Minciuna Roşie, * NF
Albulescu Dinu – traducător Stendhal, Balzac; // CI: dt. 1950-53 * Tg. Ocna
Ion Anestin – //FM, CV, CI*: n. 1900, deţ. 45, mort închisoare
Radu Argeş – //CI, det.*
D.I.Atanasiu – G, p.1010; // CL, CI, romanul Nyusu; 5 ani detenţie, apoi turnător...
Andronescu Demostene – // Mem., CNSAS
Andrei Ioan – // AFDP, CI (deţinut 1952-64) Cruci de gratii, prefaţă N. Balotă
Gh. Ardeleanu // deținut

B.
Nicolae Balotă – P // FM, D., Mem., CNSAS,CI: n. 25, det.1949; 56-64, 2 ani DO, NF
Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu / n. 28 02 1887- det. 1958-60 moartă în închisoarea Văcărești. Bn da, NF
Mihai Bădescu // Alex.; atestat 1948, 7 ani de detenție: Jilava, Aiud, Midia, Poarta Albă
Fronea Bădescu // deținut, Poezii de după gratii
Max Bănuș// Alex; atestat 1956;
Florin Becescu// Alex; arestat, împușcat
Alexandru Bratu –  //FM, AFDP, TD, CI: n.18, det.1946-64; scos din Rom. De Preş. SUA
Radu Brateș, AS// 1913-1973, poet; Deținut la canal, 1952-1954;
Harri Brauner – // CNSAS, CI: n.1908,det.1950 Jilava, Piteşti, Dej; DO Viişoara,NF
Sofian Boghiu, -  // I. Murgeanu, DZ, CI: (deţinut 1958-64, Rugul aprins), NF
Ernest Bernea – R,  // CNSAS, CI:  deţinut, 1948-1962; NF, Alex
Gheorghe Brătianu – G, p.916,917,988,1026, // FM,D., Rusan, 232 titluri,CI; det. 1950 Sighet, mort 1953,NF
Petru C. Baciu // n. 1922, arestat 1948-61; 1977-79; scrieri: Cine?1997; Inimi zăvorâte,1999; Răstigniri ascunse, mem. I,II; 2004, 2009
Edgar Balogh –P // CI, mort la Gherla,1957
Francisc  Bartis –P, // NI, CI ( Gherla)
Andreas Birkner, S // PS, Cic, NF
Adam Bodor –P, // FM, CI: c=condamnat; scrie: Zona Sinistră;
Traian Bălăceanu – // CI: scriitor, Viscolul soarelui, 1974; c.
Eugen Bârsan - // FM, n. 1913.  lagărul Buchenwald. Publicist, editor.
Nicolae Batzaria (Moş Nae) – G.p.1027,// FM, L, romane..., Rusan, CL, CV, DZ, CI: *mort în 52,NF
Dumitru Bacu – // FM, CV, CI, scrie primul despre Piteşti, NF
Menahem H. Bady, - //MLR, arestat 1950, sionist, plecat Israel
Zaharia şi Elena Boilă – // FM,CL, CV, CI
Andreas Birkner // Alex, deținut 1957
Vasile Brătulescu – 1916-1981; pictor // DZ, TD, AFDP, CI: deţinut 1950-1956, Jilava, Gherla, Aiud
Vasile Blănaru// Alex, deținut 1949-1953; 1958-64; Talazuri, 1939; În lanțurile morții, 1996; Mercenarii infernului, 1999
Sebastian Bornemisa// Alex; n. 1890; publicist, primar; deținut 1950-1953, mort la Sighet
Barbu Brezianu –P, L, // CNSAS, CI. Det. 59, lotul Noica, NF
Grigore Bugarin –R //poet, n. 1909; arestat 1959, mort în închisoare, 1960
Aurel Buteanu – 1904-77// IH, CI:n.04,scr, ziar. Ardealul, det. 47-54, Cluj, Jilava, Aiud,, Midia,NF
Rodica Ojog-Braşoveanu –R // CI: n. 39, det. 1956-60 -
Hans Bergel – S // NI, PS, CNSAS, CI deţinut, apoi deportat Bărăgan, NF
C. Brătianu (Bebe) – // D, L, FM, CV, DZ, CI* deţinut 1950-56, decedat la Colţea. NF
Vladimir Boutmy de Katzman – // DZ, deţinut, apoi emigrat in Franţa, mărturisiri
Virgil Bulat – P, AS // AFDP, CI: deţinut 1956-64 Gherla, Deva, Jilava, Stoenești.
Ion Ovidiu Borcea-  //n. 1932; CI: deţinut 1951-64, la Jilava, Aiud, Baia Sprie, Rm. Sărat, Oradea expatriat SUA în 1980, relatări din temniţe;
Bosca Emil-Mălin // CI; judecător, jurnalist; Gherlaa, Oradea, Aiud, Rm. Sărat, Jilava;
Călin Botez, fiul lui Jean Bart, // scr,, det. 6 ani, Bnda, TD
Gh. Bera-Arădeanu, // poet, două condamnări, Bnda
Nicolae Baciu, n 1911, // arestat 1948, memorialist: Agonia României; Temnițele Anei Pauker.
Miron Butariu, AS// (n 1905, m. 1992), memorialist (O viață de om), arestat 1947: Arad, Craiova, București.
Bandrabur Ionel // scriitor, deținut 1949, Cluj, Aiud.
Mihai Buracu // 1930-2011; arestat 1949-54: Pitești, Gherla Tg. Ocna, Peninsula...; scrie: Tăblițele de la Itsetip
Deliu Iulian Bălan // deținut 1942-1957-1958-1964; Memorii de închisoare;

C.
George Matei Cantacuzino, AS// 1899-1960, eseist, memorialist, Deținut politic 1949-1953.
Andrei Ciurunga –P, AS // CNSAS, CI: deţ. 1950-54 Uranus, Galaţi, Jilava, Peninsula; din nou arestat 1960-1964; NF
Aurel Covaci –P, AS // CNSAS, CI;n. 1932; deținut 1958-1959;
Ion Caraion –P  // D., CNSAS, CI: deţinut 1950-55; 1958-64, azil. Pol. 81, decedat 1986, Bnda, NF
Traian Chelariu –P // L, cf. Strada Lebedei 8, I. Murgeanu, IH, BN nu, NF
N. Carandino –R // D., FM, CNSAS, CI: n. 15, det. 1947-55, DO Rubla, NF
Lena Constante – S // L, cf. Evadare tăcută, SC, IH, DZ, CI: detenţie 1948-53; 1954-63, Bnda, NF
Nichifor Crainic –  R // D, CNSAS, AFDP, CI: deţ. 1947-62, mort 1972, Mogoşoaia
Iosif Cireşan Loga – Arestarea mea, etc. CI: det. 1952-54 Galeş, Peninsula, Constanţa, Oneşti
Emanuel Ciomac – R // n. 1890; scriitor, muzicolog; D, CL,
Gh.A.Cuza –G,p.1031, sonete //  Rusan, DZ, TD, CI: * mort în 1950 Aiud
Doina Cornea –// L, Rusan, CL, CI: activit. politică, hărţuieli
Olga Caba –P, AS // CI: deţinută Mislea, Gherla, Văcăreşti, 1952-1953.
D. Caracostea –R, // CNSAS, DZ, CI: deţinut Sighet 1950-55.
Eugen Caraghiaur, AS// n.1923, condamnat la moarte în 1948, fuge din țară.
Nicholas Catanoy – // L, FM, vr, MLR,
N. Caratană – // Mem., IH, CI: poet aromân, deţ. 1949; 1958- 64 Peninsula
Virgil Carianopol –P, // FM, CNSAS, CI: deţinut din 1956
Laurenţiu Cerneţ –P, // FM, CI: scritor, condamnat, 1949-1954
Miron Chiraleu – DZ , CI: s-a sinucis la Aiud, în 1956
Al. Claudian –P,AS // CI: prof. Univ., deţ. 1948-1954: Aiud, Peninsula, Poarta Albă, mort 62
Al. Constant – // FM, DZ, CI: publicist. Min. Propag. Det. 1946-64
V. Copilu-Cheatră, AS// –R,L, FM, CL, CI: n. 1912 poet, deţ. Canal.
Pavel Chihaia, AS// prozator, n. 1922; arestat 1948-1952; 1956-1958.
Şt. A. Cosma - CI: scriitor, condamnat
Ovidiu Cotruş –P, // D,VR, CNSAS, CI:deţ. 1952-64, n.1926, m. 77
Dumitru ConstantinPintre rânduri, CI: student, agitaţie pol., deţinut 1956
Nicolae Ciachir – // CL, CI: deţ. 1957-64
Napoleon Creţu –// L, Rusan, CI: Min, ed. Naţ, deţ. 1950-55
Gerhardt Cjeika – // NI
Georgeta Mircea Cancicov - // Mem., RC, CL, DZ, CI: deţ. Jilava, Văcăreşti, Mislea
Mihail Crama, -VR//,
N. Crevedia – // D, FM, IH, CL, CV
Dimitrie Cuclin – D,CI: deţ. 1950-52, mort. 1978
Radu Cioculescu – //D, Mem., SC (mort 1961 în închisoarea Rm. Sărat), CV, CI*
Radu Ciuceanu – // CNSAS, CL, CI:deţ. 1948-63. Intrarea în tunel.
Stela Pogorilovici-Covaci – // Mem. , cf. Persecuţia , SC, CL,                                           
Ion Constantinescu-Mărăcineanu – // Mem., PR, AFDP, CI: deţ. 1949-64
Silviu Dan Costescu – // FM, CNSAS, CL,CI: arestat manuscris anticomunist, 62-63
Dumitru Ciurezu – S // CL, alte surse, CI: n. 1897, scriitor, arestat
Gh. Gavrilă Copil – //AFDP
Corneliu Cornea – // AFDP, CI: Viaţa aşa cum a fost, 2003, Jurnalul detenţiei politice j. Arad
Ilie Cioară – // AFDP, 10 cărţi de spiritualitate
Paul Caravia – // CI: deţ: 1949-56 Biserica întemniţată. Gândirea interzisă, m.2002
Grigore Caraza – // CI: 20 ani detenţie, a memorat sute de poezii, a relatat scene din detenţie
Radu Crişan – //CI: poet, det. 1971-72, mort în închisoare
Ion Cârja, AS// prozator; 1922-1977; arestat: 1946; 1950-1954: Turda, Cluj, Aiud, canal, Gherla; arestat 1959-1964;
Marin Cioabă // deținut, Poeți după gratii
N. Călinescu // 1924-1992; scriitor, traducător; combatant în Al II-lea R.M.; deținut 1948-64; Preambul la camera de tortură; Sisteme și procese de brain-wasching în România comunistă

D.
Romulus Dianu –P,//  D, FM, CNSAS, CI, n. 1905-1975, deţ Jilava, Aiud 50, v. Jurnal intim din timpul detenției comuniste, 1999;
St. Aug. Doinaş –P, // D, FM, CNSAS, CI: deţ. 57-58, m. 2002
Ion Dongorozzi –P, // 1894-1975; CV, DZ
Gh. Calciu-Dumitreasa – // L, Rusan, FM, CL, CI: deţ. 1954-64; 1977-84
Ion Ioan Diaconu – C,// L, cf. Condamnat pentru Transilvania, DZ, VR,CI: deţ. 1959-63...
Gyula David – // CI: scriitor, condamnat
N. Davidescu - G.,AS// R, D., CNSAS, CI: . n 1888, det.  1948-54, mort la* O. Mari
I.Dumitrescu-Borşa – // FM, DZ, CI, preot, condamnat la 20 ani, reeducat.
Ivan Denes – // CNSAS, CL, CI: det. 1956-64, reeducat, turnător, vezi Ioanid
Andrei Deutsch - // CNSAS,
Alecu Dumitru Dumitriade - // CNSAS
Grigore Dumitrescu // PR, CI: închis 1948-51. Demascarea, 1978 (experim. Piteşti)
Sergiu Dan –P, // D, FM,CNSAS, CL: romanicer, deţ. Jilava, Aiud.
Paul Dimitriu –S, // DZ, CI: deţ. 1952-64, martor acuzare proc. Noica
Leonid Dimov –P,AS // D, FM, da=conf. Familie, CI: arestat oct-dec. 1957
Ionel Dumitrescu –S // CI, ziarist, arestat, sinucis 1946
Luca Dumitrescu –R, // MLR, CI: poet, romancier, deţ. 1952-63
Victor Dumitrescu – // CI: scriitor, arestat, condamnat
Anton Dumitriu –G.,p.XI, // Rusan, FM, DZ, CL, CI: deţinut Aiud, Caransebeş.
Mircea Damian –S, // L, FM, CL, CI: deţ. 1947-48, mort închisoare Văcăreşti
Silviu Dragomir – G., p.980, // D., Rusan, IH, DZ, CI: deş. 1950-55 Sighet, m. 1962, Cluj.
Aurel Dragodan //, n. 1919, deținut 1942-1964; Itinerare în lanțuri, 1992
Camilian Demetrescu – // FM, CV
Constantin Dumitrescu – // FM, CI: eseist, mem: Cetatea totală. Deţ. Cavnic, B. Borşa, expulzat 1980.
Teodor Duţu – // AFDP, memorialist Amintiri despre cei ce nu mai sunt,1999, 2 volume
Ovidel O. Densusianu – CI: scriitor, condamnat 22 ani, Aiud, Peninsula
Traian Dorz // n. 1914; deținut 1948-1964; cărți de poezie religioasă.
Paul Daian, AS// deținut politic 1982; spital psihiatric 1986, 1987
Nicolas Dima, AS// n. 1936, det.pol. 1956-58, la Timișoara; se expatriază în 1968.
Corneliu Deneșan // deținut: Poeți după gratii
Mihai Dragodan //deținut, Poeți după gratii
Eugenia Damian // deținut, Poeți după gratii
E.
Radu Enescu –P, // FM

F.
George Fonea –  CI: poet, deportat Siberia
Zoltan Franyo –P, // CL, CI: poet, traducător, arestat
Sergiu Filerot –R, // CL,CI: scriitor, condamnat 1942-1944
Laurenţiu Fulga –P, // CNSAS
George Fotino – //D, CI: prof.univ.,  m.c. acad., deţ. 1949-56
Constantin Fortunescu – //CI* Gherla
Radu Filipescu -  // Înscrisuri duşmănoase, Rusan, CL,
Costin Dacus Florescu // Poeți după gratii; Și voievozii mor. Dar cum? 1997
Ion Florescu // Poeți după gratii

G.
Paul Goma –R, // FM, CNSAS, Cl,
Sergiu Grossu –S // L, FM, CNSAS, CL, CI: poet, eseist, deţ. 1959-62
Nicole Valerie Grossu – // CI: arestată 1945, apoi 1949-55
Radu Dumitrescu-Gyr –R, // FM, D, CNSAS, CL, CI¸det. Sub Carol II, sub Antonescu, apoi deț. 1945-1056; 1958-1964
C. Galeriu – // I. Murgeanu, DZ, CI: deţ. 1950-55, D.O.
C.C. Giurescu –G., p.979,980, // D., CNSAS, CI: deţ. 1951; 1952-53, Galeş, Peninsula
Marcel Gafton –P, // CNSAS, CI: deţ. 1946
Simion Giurgeca // Poeți după gratii
D. Gherase – CI: ziarist, deţ. 1949
Micaela Ghiţescu –R,AS // cf. Mem., CI: deţ. 1952-55 Jilava. Mislea.
Vladimir Ghica – G, 979,991,994, // studii pe ms vechi, Rusan, FM, CI:mort în 1953 Jilava
Onisifor Ghibu –R, //CNSAS, CI: deţ. Canal 1945-58 , m. 1972
Octavian Ghibu – // CI: deţ. 1962
C.Gane –S  // CV, CI: deținut 1949 – Aiud, mort 1962
Sergiu Al-George –R,// Rusan, DM, CV, CI: deţ. 1958-64 lotul Noica
Haralambie Grămescu –P, AS // CNSAS, DZ, CI: scriitor, deţinut politic 1960-1962.
Emil Gulian –R, // FM, CI: scriitor, deţinut
Adriana Georgescu-Cosmovici – // Mem., SC, CV, CI: deţinută 1945-48, memorialistă
Mircea Grigorescu – // D, IH, red. Contemp, Gazeta literară,
Alex. Gregorian – //D., FM, închis 1945-49
Vlad Georgescu, - // Rusan, alte surse, FM, CV, DZ, CI: arestat 1977, exil 1979
Mihail Grama, - // cf. CNSAS, Dan Culcer, CI: deţ. 1952-53; 1956-64
Anton Golopenţia – //L, FM, MU, CI: deţ. 1947-51, mort la Jilava
Gh. Gorunescu-Penciu // Poeți după gratii
Viorel Gheorghiță // Poeți după gratii
Aurelian Guță// Poeți după gratii
Paul Găleșanu // Poeți după gratii
Ion Golea // Poeți după gratii

H.
Hagea C., //C.I.; n. 1909; ziarist, redactor, deputat; deținut 1948, mort la Rm. Sărat, 1960.
Pan Halippa –R, // D., CNSAS
Ion Halmaghi – // DM, MD, FM, CV, CI: deţ. 1949-64 jilava, Aiud
Georg Hoprich - // NI, poet greman, n. 1938; deținut 1961-1964; spionat, se sinucide , 1968.
Radu Hâncu – // SC, DZ, CI: scr., n.1926; arestat 1961-1964, cu Edgar Papu
Traian Herseni – // MD, FM, CI: n. 1907; prof. Univ, litere, deţ.1951-955, Jilava, Aiud -legionar
Al. Hodoş –R, // Rusan, IH, FM, AFDP, TD, CI: Deţ. 1945-55
Petre Hossu –R // CI: scriitor arestat
Iuliu Hossu - // Rusan, IH, CV, CI: deţ. 1948, condamnat 20 ani, * Căldăruşani 70
Ernest Hallo - // CNSAS
Constantin Hagea – n. 1909; CI: deținut, * Rm Sărat 1960, ziarist Ardealul
Al. Herlea – Poet. Prof. univ. Deţinut 1949-1954,1959-1963 Codlea, Văcărești, Jilava
Tiberiu Hentea // Poeți după gratii
I.
Ion Ioanid –L, SC, IH, FM,CV, CI: dețitut 1949-64
George Ivaşcu –P, // D, CNSAS, CV, CI: det.1951-54
Al. Ivasiuc –P, AS, // D, CNSAS, CI: det. 1956-63
Vasile Ionescu - // VR, CI: deţ. 1957-1964.
Dem Iliescu - // TD, CI: poet, deţ. 1950 Jilava, Aiud
Ştefan Ionescu – deţ, mort Jilava. De la Petru cel Mare la Stalin
Ion Marin Iovescu, - S // CNSAS, ,. 1912; CI: deţ. 1952 Capu Midia, Aiud
Mircea Ionescu-Quintus –R, // SC, IH, CV,PR, deținut pînă în 1956
Dumitru Iov –R, // D, CL,CV, CI: n. 1888,det. din 1956, * 59 Gherla, poet, nuvelist
Ion Th. Ilea –P, // CL, CI: deţ. 52-54
Cicerone Ioniţoiu – //FM, AFDP, DU, CV, 4 condamnări. Victimele terorii... Cartea de aur...
Constantin Ionaşcu – CI: deţ. 45, Rezistenţa noţională din Dobrogea
Vasile Ilica – n. 1924; CI: Martiri şi mărturisitori din Nordul Bucovinei.
Pr. Ilie Imbrescu // Poeți după gratii
J.
Constantin Joja, - //DM, CV, CI, n. 1908; arhitect; deţ. 3 ani
Victor Jinga – // CV, CI: n. 1901; publicist, prof. Univ. Ministru, deţ. 1949-1963

K.
Leon Kalustian, - // CNSAS, CI:n. 1908 det-1951-55: Jilava, Gherla, Văcărești; rearestat 1960-64;
Adriana Kiseleff, - // CNSAS
Harald Krasser – // NI
Alfred Kittner – // NI, n. 1906; poet evreu-german; deportat în Transnistria, 1942; apoi informator

L.
Ecaterina Lovinescu //
Ionel Lioveanu – // CI: ziarist, director Dreptatea, deţ. Mort în închisoare
Nicolae Labiş –P,//  L, cf. Stela Covaci, Timpul asasinilor, Persecuţia
Teofil Lianu – G.906,907,1025, // cf. I.Murgeanu, IH, CI: scriitor, deţinut
Al. Lapedatu – G,988, // n. 1876D, Rusan, CI: 47- * 50, Sighet
Gh. Lăpuşneanu – CI: ziarist, deţ. 47 Jilava, B. Sprie
Gh. Boldur-Lăţescu, - // Rusan, CV, CL,
Ion Lupaş – G, 984,  // n.1880, D =155 titluri, Rusan, IH, CI: deţ. Sighet; m. 67
Ilie Lazăr, // vezi Memorii, CI: deţ. 47-64
Dan Amedeo Lăzărescu –S, AS // MD, CL, CI: deţ. 58-64, apoi colab cu Secu
Al. Leontescu - // CNSAS, CI: ziarist, deţinut
Codin Lăzărescu – // CNSAS, deţ. 49 Jilava; Peninsula
Paul Lăzărescu – // MU, CI: red. Dreptatea, deţ. 47-56
Ionel Livianu – // CI*, director Dreptatea. Mort închisoare
Simion Lefter// FM, PR, CI; poet, grafician, legionar; n. 1909; deținut 1948-55; 1958-1963
Al. Ionescu-Lungu // poet, deținut. Wiki.
Gr. Lechințan // Poeți după gratii
Zorica Lațcu // Poeți după gratii

M.
Emil Manu –P, //D, CNSAS, scriitor, deținut Jikava, Peninsula, 1958-1962
Grigore Malciu – ziarist, deținut la Canal, mort la Peninsula
Adrian Marino –P, // D, CNSAS , CI, det.1949-64, DO Lăteşti
Aurel Martin –P, // D, IH, CL, CI: deţ. 58-60
Darie Magheru –P // CI: n. 1923, poet, deţinut 1959-1961; exclus din Uniune, în 1960
Sergiu Mandinescu –L, cf. cărţilor autorului, SC, FM, CI: deţ. pînă în 60; DO. Lăteşti
Petru Manoliu –S,//  DM, CI: romancier, traducător; deţ. 1953-1958 la canal. DO.
Istrate Micescu// deț 1948-1951, mort la Aiud;
Virgil Mateiaş- CI: deţ. 48-64
Virgil Maxim // Poeți după gratii
Josef Meliusz –P, // CNSAS, Deţ. 51-53
Stere Mihalexe – CV, Wiki
Şt. Marinescu – CI: scriitor, deţinut
Pericle Martinescu –P, // n. 1911,DM, SC, FM, CI: deţ. 1960
Victor Valeriu Martinescu –R, // CNSAS, CI: deţ. C.m. , 47- 52; 58-64
Ion Maxim –P, // D, IH, CI: scr. Deţ aiud, Periprava
Victor Medrea - // MD, CI: deţ. 48-64
Eugen Măgirescu // Poeți după gratii
Nicolae Mărgineanu, - // CNSAS, CL
Ion Mărăcinaru // Poeți după gratii
Teohar Mihadaş –P, // CNSAS, Pe muntele Ebal, CV, CI. Deţ. 1949-56
Vasile Militaru –S, // D, RC, CV, CL, CI: deţ., * mort 1959 la Ocnele Mari
Al. Mironescu –S, // CNSAS, CI: lotul Rugul aprins, 1958
C. Motaş, - CI: prof., deţ. 49-56, m. 80
Constantin Monea // deținut
Mihai Moşandrei – S // D, CNSAS, CV, CL,
Alex. D, Marcu, - // D, CNSAS, VR, CI* 55 Văcăreşti, trad. Dante, Papini.
Octav Măgureanu, // CNSAS
Simion Mehedinţi, - S // D, Rusan, CL,
Aurel Marinescu – // CI: arestat pt. Manuscris anticomunist.
Radu Mărăcineanu – AFDP, CI:Pătimiri şi iluminări din captivitatea sovietică
Ana Maria Marin // Poeți după gratii

N.
Aniţa Nandriş – // L, vezi cartea 20 de ani în Siberia.
Ion Negoiţescu –P, // D, CNSAS, CL, CI,deținut 1961-1964
Vasile Netea –P, // Rusan, alte surse, IH, CL, CV, CI: n.1912,deţ. 1952-1955; 1959-1963
C. Noica –P, // D, CNSAS, CL, FM, TD,
Octavian Neamțu // deținut
Sergiu Matei Nica – CI: n. 1917; scriitor basarabean, condamnat
Valeriu Neştian –// L, FM, CI: deţ. 1950-1955
Petronela Negoşanu –R, //CV, amintiri...CI: deţ. 1950-53: 1954-55
Ştefan Neniţescu –P, // D, DM, IH, CV, CI: deţ. 49-64
N. Nicolau // Poeți după gratii
Horia Niţulescu – CI: poet, publicist; n. 1914,deţ. 1950-54; 1958-64
Ion Nistor –G, 977,997, // Rusan, IH, VR, CI: deţ. 50-55, m.62
Doru Nicolae Novacovici – AFDP, În România după gratii CI: n.33, det. 59. Fugit 79
Theodor Nassbaum -AFDP, închis 50-53, Din amintirile unui bandit, 2002
Iordache Nicoară// poet, condamnat.
Gh. Năstase // Poeți după gratii
O.
Ioana Orlea –P, // CNSAS
Ion Omescu –S. // CNSAS, CI: n.1925, det.50, det. 58-64, exil Franţa, premiul Acad franceze
Vasile Olaniuc // deținut
Gh. Olteanu // Poeți după gratii
Octav Onicescu – // DM, CV,
D. Oniga // Poeți după gratii
Despa Olariu // Poeți după gratii
C. Oprișan // 1921-1958, poet, mort în detenție

P.
Dan Petrescu –S // L, Rusan, Înscrisuri...
Petre Pandrea –P, //CNSAS, FM, CI: deţ. 49-52; 58-64, m. 68, reabilitat postum
Dinu Pillat –R, // D, CNSAS, FM, CI: Deţ. Jilava, Botoşani
Marcel Petrişor –P, // D, CNSAS, FM, CI: deţ. 52-56; 56-64, Dej, Gherla, Aiud
Al. Paleologu –P, // D, CNSAS, FM, CI: deţ. 59-64 Salcia Brăila, Botoşani
Anatolie Paniş –P, // CNSAS, CI: deţ. 48 Jilava, Craiova
Ovidiu Papadima –P, CNSAS, CI: deţ. 50-55 Jilava, Craiova
Zahu Pană –S, CNSAS
Monica Pillat // deținut
Ion Paragină - // DM, CI: deţ. 49-64
Geza Paskandi, // CNSAS, CI> poet, dramaturg, de’. 57/64
Sorin Mihai Popa –// L, MLR, CI> de’. 52/64, exil SUA
Gr. T. Popa – G, 968, // CNSAS, CL, CI: mort în 48
Ion Petrovici –R, //D, Memoriile sale, DM, SC, IH, Cl, CV, TD,CI: deţ. 45. Jilava, Aiud, m. 72
Ion Panait – C // CI: scriitor, condamnat
Victor Papilian –R, //alte surse, RC, CL, PR, CI: deţ. 52
Edgar Papu –P, // D, CNSAS, FM, CI: deţ. 61-64
Emanuel Paraschivaș //
Petre Pascu –P // poet, ziarist Patria Cluj, condamnat
Aurel Pastramagiu // Poeți după gratii
Lucrețiu Pătrășcanu // deținut, executat 1954
Eduard Pamfil – // Rusan, CL, CI: prof. Univ., deţ. 56-63 jilava, gherla
Gh. Pâslaru – CI: preot, mort la Aiud
Gh. Popescu-Vâlcea // Poeți după gratii
Isac Peltz –P, // CL, VR, CI, deţ. 1949-51 Jilava, Gherla, Aiud
Iosif Dumitrescu-Pietrari – S // CI: deţ. 1957-62
Aurel Petru Pintilie – CI: deţ. 1959
Antonie-Leonida Plămădeală –S, // CL, DZ, CI: deţ 1947; 54-58
Ştefan Popescu –P, // CNSAS, CI: deţ. 1946-49; 50...lotul Patrăşcanu
Nicu Porsenna –S, // Ogl. Lit., alte surse, DM, Cl: deţ. 57-64, cu Ţuţea, CV,
Axinte Sever Popovici – DM, CV, deţ. 1957
Victor Papacostea – // CL, DZ, VR, CI: 50-55; 57-58
Mihai Popovici , // Rusan, CV, CI: deţ. 1947-55- Preş, Junimea rom. Viena, ministru..
Oskar Pastior – S // NI
Ilie Păunescu - // CNSAS, CL,CI: scr, ziarist, deţ. 47-50; 52-54; 60-64, exil 72
Ion Păunescu – Daia// Poeți după gratii
Hermina Pilder – // CNSAS
Dragoş Protopopescu – // CI* s-a sinucis în semn de protest, 47
Ioan Victor Pica – CI: AFDP, 10 cărţi, deţ. 48-49 Târgşor; 50-64; 70-72
Vadim Pirogan – CI: basarabean deportat în 40. Cartea memoriei
Ion Pelivan CI: prof. Univ, deţ. Mort la Sighet
Aurel-Petru Pintilie // deținut
Leonida Plămădeală // n. 1926, deținut
Ion Popescu-Prundeni // deținut
V. Pânzaru // Poeți după gratii
Traian Popescu // Poeți după gratii

R.
Banu Rădulescu –P, // CNSAS, CL, FM, n.1924
Remus Radina – S // CV, amintiri, FM, CI: roman Testamentul din Morga
Ştefan Radof –R, // CL, CV, CI, deţ. 1953-58
D. Radu-Udar // deținut Ocnele Mari, cu Vasile Militaru
Mihai Rădulescu - // CNSAS, CI, s-a sinucis în 1958, grupul Noica
Romniceanu M. Mihia, prof univ, deputat, ministru; deținut 1948-1960
Meier Rudich - // FM, CI: n. 19, poet,reporter de front, deţ. 52, emigrat 59, premii lit. În Israel
Mircea Ruşavăţ – CI: scriitor, condamnat
Dan Mugur Rusietski - // CNSAS
Ion  Raţiu - // Rusan, Biserica furata.
N. Roşu –// D, FM, CI: medic, ziarist Gândirea, mort Aiud 62
Ilie Rădulescu –//D, TD, CI: dir. Porunca Vremii, deţ. 45-64
Neagu Rădulescu – S // D, CL,
Ion Rociu, // CNSAS, CI: n. 12, poezii, roman, deţ. 12 ani la Jilava, Periprava
Rapaport // CI * 53 Aiud
Radu R. Rosetti – S // CI: acad., mort 1949 Văcăreşti

S.
N. Steinhardt –R,//  D =243, CNSAS
I.D. Sârbu –P, // D, CNSAS, n. 1919
Vladimir Streinu –P, // D, CNSAS
Henriete Yvone Stahl – S // D, CNSAS
D. Stăniloaie –R, // diverse surse, SC, DZ, CI: deţ.
George Sidorovici –P, // I. Murgeanu, RC
Georg Sherg –P, // CNSAS, PS,
Harald Siegmund - // PS, FM,
Erno Seligo Szamado - // CNSAS
Horia Stanca –P, // D, Rusan, Zorina Regman, AFDP, deţinut 1952-54 Jilava, Canal
Cornelia Ştefănescu –P, // L, SC, VR,
George Sbârcea –S // L, CL, VR,
Teodor Scarlat –P// FM,n. 1907
Leonida Secreţeanu –P // FM,
Romulus Seişanu – G, 1032, // roman, Rusan
Radu A. Sterescu – IH, CV, DZ
Petre Strihan –P, // IH, CL, DZ, AFDP, CI: Deț. Jilava, Aiud
Ioan Suciu, - // Rusan, IH, DZ, CI* 48-53 Sighet
Teofil Sauciuc Săveanu – // D, CV, DZ,CI: n. 884, prof univ filol, acad, deţ. Sighet
Emil Serghie // deținut
George Spina// deținut
George Strat - // FM, CI: prof.univ,* 61 Botoşani, după 13 ani de detenţie
Octav Sargeţiu –R, // CL,
Eginald Schlattner – S // NI, SC, CV,
Franz Storch – S //NI, CV,
Bucur Stănescu// deținut, Poeți după gratii
Ion Solacolu – // D, FM,
Victor Slăvescu –// D, CV, CI: prof. Univ, deţ. 49 Jilava, Aiud, Sighet
Paul Sterian –S // D, DM, MD, închis 59-62
Barbu Slătineanu – // D, CV, DZ,
Petru Sfetca –// D, CNSAS, VR, n. 1919
Annie Samuelli –// Mem., VR,
Sanda Stolojan – // FM, CI: poetă, eseistă, trad., închisă 6 luni 1949, exil 61, răscumpărată.
N. Stroescu Stânişoară – // FM, CI: ascuns 13 ani. DO până în 66, emigrează 69 prin căsăt.
Gh. Stănescu // Poeți după gratii
Ş.
Valentin Şerbu –P, //  CL,
Cornelia Ștefănescu // deț.
T.
Marin Tarangul –P, // CNSAS, DZ
Virgil Tănase – S  // CI:
Al. O. Teodoreanu –P, // D, CNSAS
Liviu Teodoru – G, 967 //
Al. Todea – // CV, DZ,
George Tomaziu//n. 1915, pictor; deținut 1950-1963
Constant Tonegaru –P, // D, CNSAS, n. 1919
William Totok –S // NI, Rusan
Sandu Tudor –S, //  I. Murgeanu, DM, MD, CL, DZ, CI* , n.1896, mort în 1959 la Aiud.
Vladimir Tudor – CI* s-a sinucis în închisoarea Botoşani
Ștefan Tumurug// deținut; Poeți după gratii
Valerian Turtureanu // deținut; Poeți după gratii
Vasile Tacu // deținut, Poeți după gratii

Ţ.
Gabriel Ţepelea –S, // L, alte surse: DM, SC, IH, CV,
Vasile Ţepordei –G,1029, // L, (Siberia...) Rusan, CL,
Petre Ţuţea – //L, CNSAS

U.
Ion Stroe Urdea-L// deținut
Ion Urcan –L// deținut
Mihai Ursachi –P, // CNSAS
Gh. Emil Ursu –// L, Rusan, SC, DZ, CI*85
Johann Urwich// deportat URSS: Fără pașaport prin URSS, 2 volume

V.
Lucian Valea –P, // cf.I. Murgeanu, IH, CL,
Ion Vasilescu-Valjean –R, // L, închis la Jilava Fort 13.CL,CI*60 Văcăreşti
Virgil Vasiliu - // FM, PR
Ion Vinea –P, // CNSAS
Pan M. Vizirescu –R, // CNSAS
St. Vlădoianu – // FM, PR, deținut;  Poeți după gratii
Vasile Voiculescu –P, // CNSAS
Alice Voinescu –R, // DM, SC, IH, ci: DEŢ. 49, Apoi DO.
Toma Vlădescu  - // CI, scriitor ziarist Gîndirea, * mort la Aiud
Mircea Vulcănescu –R, // CNSAS
Romulus Vulcănescu –R, // L

W
Richard Wagner – S  // NI, Rusan

Z.
Ionel Zeană // deținut; Poeți după gratii
Belu Zilber – // L, SC, CV
Abraham Lieb Zissu –S, // CV, AFDP, CI* în temniţă
Al. Zub – R, // Stela Covaci, Rusan, SC, DZ
Tudor Zuca – FM,
Ion Zurescu Fărcăşanu – CV, VR,CI* 52-54 Poarta Albă

Rezultă un total de 367 scriitori pe lista iniţială publicată în Memoria (cu adaosuri), dintre care pentru calitatea de scriitori sunt confirmaţi de dicţionare (şi de CNSAS!) un număr de 175; dintre aceşti 367 scriitori de pe lista generală, CNSAS, Nora Iuga, Micaela Ghiţescu, Stela Covaci, Ion Murgeanu, Romulus Rusan, MLR, Revista Dacia, Magda Ursache, Liviu Ioan Stoiciu, Doina Jela, Dora Mezdrea, Simona Cioculescu, Ion Horea, Marin Diaconu, Radu Cârneci, Corneliu Leu, Valeriu Râpeanu, Cicerone Ioniţoiu, Tudor Duţu, AFDP, Florin Manolescu, alte surse memorialistice şi Ion Lazu confirmă ca încarceraţi 367 nume. Subliniez că Listele din  Memoria, publicate în urmă cu 15 ani nu au fost necontestate. Să nu uităm că aceşti peste 350 condeieri agresaţi de Regimul rosu nu reprezintă decât 1/1000 din totalul românilor încarceraţi pe motive politice (cca 2,5 milioane), dar pe de altă parte reprezintă un sfert dintre scriitorii activi în perioada respectivă. Să rămână pe dinafară scriitorii ieşeni Casian Maria Spiridon, Liviu Cangeopol, Liviu Antonesei, Dan Petrescu, arestaţi sau anchetaţi în dec. ’89?! Poate ar trebui să lăsăm lista deschisă. Sau să menţionăm: şi alţii...

12 aprilie 2008.                                                                      Responsabil de proiect, Ion Lazu


NOTĂ: Listele au fost mereu completate, pe măsură ce adevărul despre ororile regimului comunist carceral au ieșit la iveală, oricât de târziu.
*
ALTE LISTE, postate pe Internet, care confirmă lucrarea noastră:

Poeți după gratii, lista autorilor antologați:
ANA-MARIA MARINASPAZIA OTEL PETRESCUAUREL CIURUNGAAUREL DRAGODANAUREL PASTRAMAGIUAURELIAN GUŢĂBUCUR STANESCUCONSTANTIN OPRISANCORNELIU COPOSUCORNELIU DENEŞANCOSTIN DACUS FLORESCUDELIU IULIAN BĂLANDEMOSTENE ANDRONESCUDESPA OLARIUDRAGOŞ MORĂRESCUDUMITRU BACUDUMITRU ONIGADUMITRU RADU UDAREMANUIL PARASCHIVAŞEUGEN MĂGIRESCUEUGENIA INDREICA-DAMIANFRONEA BĂDULESCUGABRIEL TEPELEAGHEORGHE ARDELEANUGHEORGHE GORUNESCU-PENCIUGHEORGHE NĂSTASEGHEORGHE OLTEANUGHEORGHE POPESCU-VÂLCEAGHEORGHE STĂNESCUGRIGORE LECHINŢANIOAN VICTOR PICAION FLORESCUION GOLEAION MĂRĂCINEANUION OMESCUION PARAGINĂION PĂUNESCU-DAIAIONEL ZEANĂLUCA DUMITRESCUMAICA TEODOSIA - ZORICA LAŢCUMANASTIREA PETRU VODAMARIN CIOABĂMARTIRI DIN INCHISORIMARTURISITORIIMIHAI BURACUMIHAI DRAGODANNICHIFOR CRAINICNICOLAE CĂLINESCUNICOLAE NICOLAUPAUL GĂLEŞANUPETRE BAICUPETRE STRIHANPETRU C. BACIUPOEŢI DUPĂ GRATIIPOETII INCHISORILORPOEZII DIN INCHISORIPOEZII DUPA GRATIIPR. ILIE IMBRESCUPUIU NĂSTASERADU GYRSERGIU AUREL MANDINESCUSIMION GIURGECASIMION LEFTERŞTEFAN TUMURUGŞTEFAN VLĂDOIANUTEOFIL LIANUTIBERIU HENTEATRAIAN POPESCUVALERIAN TURTUREANUVALERIU GAFENCUVASILE BLĂNARU - CEZAR FLAMURĂVASILE MILITARUVASILE PÂNZARIUVIOREL GHEORGHIŢĂVIRGIL MATEIASVIRGIL MAXIMVIRGIL VASILIUZAHU PANAZORICA Lazăr...
*
Wikipedia.ro: Poeți români în închisorile comuniste:
·         Eugenia Adams-Mureșanu
·         Dumitru Bacu [1]
·         Radu Budișteanu
·         Ion Caraion
·         Nichifor Crainic
·         Radu Gyr
·         A.V. George
·         Sergiu Grossu
·         Al. Ionescu-Lungu
·         Simion Lefter
·         Sergiu Mandinescu
·         Stere Mihalexe
·         Vasile Militaru
·         Iordache Nicoară
·         Ion Omescu
·         Zahu Pană
·         Dinu Pillat
·         Ion Popescu
·         George Tomaziu, poet și artist plastic
·         Constant Tonegaru
·         Ștefan Tumurug
·         Virgil Vasiliu
·         Ștefan Vlădoianu
·         Vasile Voiculescu
·         Theodor Gher Zuca
·         Sandu Tudor
·         Demostene Andronescu
·         Traian Dorz
·         Valeriu Anania
·         Gheorghe Ursu
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu